1-ایتام

کمک به کودکان یتیم
سازمان و موسسات همراه در سرفصل 1-ایتام

2-کاهش آسیب‌ اجتماعی

حمایت از خیابان خواب‌ها از مرحله جذب، درمان، سرپناه تا آموزش،‌اشتغال، وصل به خانواده و جامعه
سازمان و موسسات همراه در سرفصل 2-کاهش آسیب‌ اجتماعی

3-آموزش و اشتغال

کمک به اهداف آموزشی و توانمند سازی در راستای اشتغال محرومین

4-مدرسه‌سازی و مدرسه داری

مدرسه‌ سازی و لوازم تحصیلی در مناطق محروم
سازمان و موسسات همراه در سرفصل 4-مدرسه‌سازی و مدرسه داری

توسعه و پایداری پلتفرم نام نیک

پلتفرم نام نیک همانند دیگر استارت آپ های اجتماعی نیازمند منابع مالی است که بخش عمده آن از شرکت آرشیت مهر رایانه تامین می شود.شما عزیزان نیز میتوانید با هر مبلغی از پلتفرم نام نیک حمایت کنید
حمایت از نام نیک