دستگاه نظرسنجی خیریه چیست؟

دستگاه نظرسنجی آرشیت حلقه‌ای مفقوده، در ارتباط دوسویه و متعامل میان موسسات نیکوکاری و مراجعین است که میزان رضایت‌مندی مراجعین را از نحوه خدمت‌رسانی به آنها به شما گزارش میدهد. تحلیل این گزارشات به شما کمک می‌کند تا دید تحلیلی و دقیقی نسبت به کیفیت تحقق خدمات موسسه داشته باشید و در نتیجه حصول این دید تحلیلی، نسبت به تبیین استراتژی های عملکردی خیریه خود، اقدام نمایید. به صدای مراجعین خود گوش دهید. گوش دادن به آنچه مراجعین شما درباره موسسه شما میگویند، همان برگ برنده ایست که شما را از دیگر موسسات خیریه تفکیک میکند. القای حس ارزشمندی به خیران و مددجویان موسسه شما، همان وجه تمایزی است که با ایجاد احساس ارزشمندی در وجود مراجعین، سبب وفاداری خیرین، رضایت‌مندی مددجویان و آسودگی خاطر کارکنان موسسه شما میگردد. نتیجه این رضایت‌مندی همه جانبه در موسسات نیکوکاری، افزایش سطح اشتیاق کارکنان به ادامه فعالیت‌ها است که در سطح بالاتر باعث ارتقاء سطح خدمات دهی به مددجویان میگردد. طبیعتا بهبود خدمت‌رسانی به مددجویان سبب افزایش رضایت‌مندی آنان شده و لمس این رضایت‌مندی توسط خیرین، ارتقاء سطح موسسه خیریه و در نتیجه افزایش سطح اعتماد عمومی نسبت به فعالیت های موسسه را در پی دارد.

عملکرد دستگاه نظرسنجی خیریه

این دستگاه میتواند سوالات جامعی از نحوه خدمات و فعالیت های موسسه شما را در اختیار مراجعین قرار دهد. سوالاتی که میتوانید نتایج و گزارشات دقیقی از پاسخ های آنها را به تفکیک شعب، در داشبورد مدیریتی سیستم مدیریت موسسه خود مشاهده نمایید و با توجه به پاسخ هایی که دریافت مینمایید نسبت به تعیین مسیر موسسه خود اقدام نمایید. همچنین میتوانید نسبت به پردازش اطلاعات و پاسخ های دریافتی اقدام کنید و عملکرد موسسه خود را به تفکیک شعب بررسی نمایید.

دستاورد های استفاده از دستگاه های نظرسنجی خیریه

این دستگاه میتواند سوالات شخصی‌سازی شده موسسه شما را در اختیار مراجعین قرار دهد. سوالاتی که میتوانید نتایج و گزارشات دقیقی از پاسخ های آنها را در داشبورد مدیریتی سیستم مدیریت موسسه خود مشاهده نمایید و با توجه به پاسخ هایی که دریافت می نمایید نسبت به تعیین مسیر راه موسسه خود اقدام نمایید.

امکانات عمومی

دستگاه نظرسنجی خیریه چه امکاناتی دارد؟

امکان دریافت بازخورد نیکوکاران و مددجوبان نسبت به عملکرد موسسه

امکان دریافت بازخورد از کیفیت فعالیت همه کارکنان

امکان مشاهده خروجی های گرافیکی و تفصیلی از بازخورد ها

امکان مشاهده بازخورد ها بر اساس نام نیکوکار

امکان پیگیری علل بازخورد ها و ثبت علت ها در خود بازخورد های ثبت شده

دریافت خروجی های دوره ای از نتایج نظرسنجی

امکان استفاده از دستگاه در بخش های مختلف خیریه

تطابق و هماهنگی کامل با سامانه آرشیت

توانایی بیان کیفیت فعالیت خیریه به زبان ساده و گویا

برخی از سوال های متداول

دستگاه نظرسنجی خیریه چیست؟

بله، شما می توانید سوالات دستگاه را نسبت به نیاز خود تغییر دهید.
بله، به محض فشردن دکمه نتیجه به سرور مرکزی ارسال میگردد.
بله، ۱۸ ماه پشتیبانی و گارانتی دارد.
در سرور سامانه آرشیت.