اپلیکیشن نیکوکار

در امور نیکوکاری سبقت بگیرید!

اپليکیشن نیکوکار ابزاری هوشمند جهت آسان نمودن فعالیت های نیکوکاری

هدف از تولید :

اپليکیشن نیکوکار بعنوان یک سیستم مکمل برای پورتال جامع آرشیت می باشد.این سیستم به شکلی طراحی شده است که فعالیت های نیکوکاری را آسانتر و شفاف تر ارائه می دهد که این امر باعث اطمینان خیرین از کمک های انجام شده میگردد.

برخی از امکانات :

پرداخت کمک از طریق درگاه بانک

مشاهده سوابق کمک

ویرایش مشخصات فردی و کاربری

مشاهده آخرین اخبار مؤسسه بر روی گوشی و ارسال آخرین رویداد

معتبر سازی شماره موبایل نیکوکار

استفاده همزمان از چند حساب کاربری در موسسات خیریه مختلف

بروز رسانی اپلیکیشن به صورت خودکار

ارسال انتقاد یا پیشنهاد

ارسال مشکلات اپلیکیشن به واحد فنی


دانلود اپلیکیشن نیکوکار