نرم افزار خیریه,نرم افزار رایگان خیریه,نرم افزار تاج گل,نرم افزار صندوق صدقات,اپلیکیشن خیریه,نرم افزار مددکاری,جذب نیکوکار, نرم افزار نیکوکاری,اپلیکیشن خیریه,نرم افزار تخلیه گر,مدیریت صندوق صدقات,دانلود نرم افزار رایگان خیریه,دانلود نرم افزار خیریه,نرم افزار جامع موسسات خیریه

محصولات

پورتال جامع آرشیت

پورتال جامع آرشیت

سیستم یکپارچه نرم افزاری ویژه موسسات خیریه-شامل زیر سیستم های قبوض کمک-مددکاری-صندوق صدقات-تاج گل-ماموریت های متفرقه-مستمری-ردیابی مامور-تماس های تلفنی-پیامک انبوه-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم صندوق صدقات-وب

سیستم صندوق صدقات-وب

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم تاج گل-وب

سیستم تاج گل-وب

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم ردیابی مامور-وب

سیستم ردیابی مامور-وب

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-امکان ردیابی مامورین توسط GPS-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم تماس های تلفنی-وب

سیستم تماس های تلفنی-وب

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم مستمری-وب

سیستم مستمری-وب

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-در ادامه مطلب بخوانید...

پذیرش آنلاین

پذیرش آنلاین

امکان پر کردن فرم پذیرش توسط مددجو در وب سایت موسسه شما

پرداخت الکترونیک

پرداخت الکترونیک

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم جامع مددکاری-ویندوز

سیستم جامع مددکاری-ویندوز

جهت یکپارچه سازی اطلاعات مددجویان و خدمات ارائه شده-در ادامه مطلب بخوانید...

یاوران-ویندوز

یاوران-ویندوز

بانک اطلاعاتی خیرین(یاوران)

پورتال اطلاع رسان

پورتال اطلاع رسان

سیستم اندرویدی که توسط آن میتوانید رویداد های مختلف را یادآور مخاطبین خود کنید