محصولات

پورتال جامع آرشیت

پورتال جامع آرشیت

سیستم یکپارچه نرم افزاری ویژه موسسات خیریه-شامل زیر سیستم های قبوض کمک-مددکاری-صندوق صدقات-تاج گل-ماموریت های متفرقه-مستمری-ردیابی مامور-تماس های تلفنی-پیامک انبوه-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم صندوق صدقات-وب

سیستم صندوق صدقات-وب

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم تاج گل-وب

سیستم تاج گل-وب

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم ردیابی مامور-وب

سیستم ردیابی مامور-وب

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-امکان ردیابی مامورین توسط GPS-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم تماس های تلفنی-وب

سیستم تماس های تلفنی-وب

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم مستمری-وب

سیستم مستمری-وب

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-در ادامه مطلب بخوانید...

پذیرش آنلاین

پذیرش آنلاین

امکان پر کردن فرم پذیرش توسط مددجو در وب سایت مؤسسه شما

پرداخت الکترونیک

پرداخت الکترونیک

زیر مجموعه پورتال نیکوکاری و مددکاری-در ادامه مطلب بخوانید...

سیستم جامع مددکاری-ویندوز

سیستم جامع مددکاری-ویندوز

جهت یکپارچه سازی اطلاعات مددجویان و خدمات ارائه شده-در ادامه مطلب بخوانید...

یاوران-ویندوز

یاوران-ویندوز

بانک اطلاعاتی خیرین(یاوران)

پورتال اطلاع رسان

پورتال اطلاع رسان

سیستم اندرویدی که توسط آن میتوانید رویداد های مختلف را یادآور مخاطبین خود کنید