نرم افزار خیریه,نرم افزار رایگان خیریه,نرم افزار تاج گل,نرم افزار صندوق صدقات,اپلیکیشن خیریه,نرم افزار مددکاری,جذب نیکوکار, نرم افزار نیکوکاری,اپلیکیشن خیریه,نرم افزار تخلیه گر,مدیریت صندوق صدقات,دانلود نرم افزار رایگان خیریه,دانلود نرم افزار خیریه,نرم افزار جامع موسسات خیریه

اپلیکیشن

نیکوکار

نرم افزار اندرویدی - نیکوکار

تولید اولین نرم افزار اندرویدی ویژه موسسات خیریه

سیستم مامورین

سیستم مامورین

این سیستم بصورت مکمل با پورتال جامع آرشیت در ارتباط است-در ادامه مطلب بخوانید...