نرم افزار خیریه,نرم افزار صندوق صدقات,نرم افزار تاج گل,نرم افزار قلک,نرم افزار تاج گل,نرم افزار قلک خیریه

نرم افزار خیریه-نرم افزار صندوق صدقات-نرم افزار تاج گل-نرم افزار قلک-نرم افزار تاج گل خیریه-نرم افزار قلک خیریه-اپلیکیشن خیریه-سیستم نرم افزاری خیریه

اپلیکیشن

نیکوکار

نرم افزار اندرویدی - نیکوکار

تولید اولین نرم افزار اندرویدی ویژه موسسات خیریه

سیستم مامورین

سیستم مامورین

این سیستم بصورت مکمل با پورتال جامع نیکوکاری و مددکاری در ارتباط است-در ادامه مطلب بخوانید...

کانال تلگرام

به کانال تلگرام ما بپیوندید!