درباره ما

لوگو

درباره ما:

زيـر بنـاي شرکـت آرشیـت مـهر رایانه در سـال 1388 با تشكيل يك گروه پيمانكاري درزمیـنه سخـت افزار و نـرم افزار کامپـیوتری شـروع به کـار کـرد. مؤسسـيـن شركـت ساليـان متـمـادي بصورت مستقيم با پروژه هاي صنعتي و غیرصنعتی بسياري در ارتباط بوده اند. پس از آن ایـن مجـموعه در سـال 1392 تحـت عـنوان شرکت آرشیت مهـر رایانه بعـنوان پيـمانكار تجـهیزات و سخت افزارهای کامپیوتری و تولیدکننده نرم افزار به ثبت رسيد، هدف از ايجاد شركـت تمركز امكانات و توانمندي ها در جهت انسجام و نتيجه گيري بهتر از برنامه هاي توسعه اي در راستاي گسـترش دامنه فعاليت های خود در امور مهندسي، تداركات و نصب و راه اندازي سیستم های پیشرفته کامپیوتری بويژه در صـنايع، ادارات و موسسات خیریه بصورت تخصصي با بکـارگیری تكنولوژي پيشرفته روزدنیا اقدام نموده است.

رئوس خط مشی:

شرکت آرشیت مهر رایانه رئوس خط مشی خود را به شرح زیر اعلام مي نمايد :

توسعه مديريت منابع انساني به عنوان ارزشمـندترين سرمايـه شرکـت از طريـق جذب نيـروهاي متـخصص و آموزش هاي مستمر

کسب تکنولوژی های جدید و ایجاد بستر مناسب خلاقیت و نوآوری و توسعه R&D

ورود بـه عرصــه هـای جـدید خدمـات فنی و مهندسـی با توجه به افزایـش تجربه و توانمندی های شرکت و افزایش سهم بازار

افزایش بهره وری از طریق به کارگیری بهینه منابع و کاهش هزینه ها

توسعه سیستم های مدیریتی

افزايش كيفيت در ارائه خدمات و رضايت كامل مشتريان