درباره ما

تیم آرشیت:

با بهره‌گیری از تجارب سرشار خود که حاصل تجربه فعالیت از سال 1385 و تمرکز بر حوزه خدمت ‌رسانی به موسسات نیکوکاری است و با تکیه بر کارگروه های تخصصی، در زمینه های توانمندسازی، مدیریت نوین کسب و کار و توسعه تکنولوژی در موسسات نیکوکاری و سمن ها، و با نگاه به چشم‌اندازی روشن در مدیریت موسسات نیکوکاری، اقدام به تولید ابزاری قدرتمند نموده است، که گستره فعالیت این سیستم بزرگ ، محدود به یک بانک اطلاعاتی و یا صرف کالبد یک نرم افزار نیست. بلکه نمایانگر یک مسیر روشن برای پیشرفت موسسات نیکوکاری و همچنین ارائه راه کار های سبک نوین در مدیریت موسسات نیکوکاری است.

ماموریت:

شاید از بیرون ما یک شرکت نرم افزاری دیده شویم که تنها یک سامانه را به مؤسسات نیکوکاری فروخته و آن را پشتیبانی میکند اما رسالت ما چیز دیگری است آنچه نگاه ما و رسالت ماست سه وجه مهم دارد: مؤسسات، نیازمندان، نیکوکاران.

آنچه ما وظیفه خود در قبال مؤسسات میدانیم ارتقای بهره وری از منابع، تخصیص منابع، توانمندی مدیران و تغییر رویکرد مدیریتی مؤسسات نیکوکاری از صرف کمک به نیازمندان به توانمندسازی آنهاست.

آنچه تلاش و آرزوی ما برای نیازمندان است تکریم نیازمندان، تقسیم عادلانه منابع، توانمندسازی و ریشه کن نمودن فقر با آگاهی و فرهنگ سازی است.

نتیجه این کارها برای نیکوکاران گسترش فرهنگ نیکوکاری، اعتمادسازی به امر خیر، شفاف سازی نتایج جمع سپاری ها، ایجاد تعامل و درگیری نیکوکاران با مؤسسات نیکوکاری و افزایش مطالبه گری آنهاست.

این که راه ما چگونه به مؤسسات نیکوکاری باز شد بماند برای بعد اما...