نرم افزار خیریه,نرم افزار رایگان خیریه,نرم افزار تاج گل,نرم افزار صندوق صدقات,اپلیکیشن خیریه,نرم افزار مددکاری,جذب نیکوکار, نرم افزار نیکوکاری,اپلیکیشن خیریه,نرم افزار تخلیه گر,مدیریت صندوق صدقات,دانلود نرم افزار رایگان خیریه,دانلود نرم افزار خیریه,نرم افزار جامع موسسات خیریه

درباره ما

لوگو

درباره ما:

زيـر بنـاي شرکـت آرشیـت مـهر رایانه در سـال 1388 با تشكيل يك گروه پيمانكاري درزمیـنه سخـت افزار و نـرم افزار کامپـیوتری شـروع به کـار کـرد. مؤسسـيـن شركـت ساليـان متـمـادي بصورت مستقيم با پروژه هاي صنعتي و غیرصنعتی بسياري در ارتباط بوده اند. پس از آن ایـن مجـموعه در سـال 1392 تحـت عـنوان شرکت آرشیت مهـر رایانه بعـنوان پيـمانكار تجـهیزات و سخت افزارهای کامپیوتری و تولیدکننده نرم افزار به ثبت رسيد، هدف از ايجاد شركـت تمركز امكانات و توانمندي ها در جهت انسجام و نتيجه گيري بهتر از برنامه هاي توسعه اي در راستاي گسـترش دامنه فعاليت های خود در امور مهندسي، تداركات و نصب و راه اندازي سیستم های پیشرفته کامپیوتری بويژه در صـنايع، ادارات و موسسات خیریه بصورت تخصصي با بکـارگیری تكنولوژي پيشرفته روزدنیا اقدام نموده است.

رئوس خط مشی:

شرکت آرشیت مهر رایانه رئوس خط مشی خود را به شرح زیر اعلام مي نمايد :

توسعه مديريت منابع انساني به عنوان ارزشمـندترين سرمايـه شرکـت از طريـق جذب نيـروهاي متـخصص و آموزش هاي مستمر

کسب تکنولوژی های جدید و ایجاد بستر مناسب خلاقیت و نوآوری و توسعه R&D

ورود بـه عرصــه هـای جـدید خدمـات فنی و مهندسـی با توجه به افزایـش تجربه و توانمندی های شرکت و افزایش سهم بازار

افزایش بهره وری از طریق به کارگیری بهینه منابع و کاهش هزینه ها

توسعه سیستم های مدیریتی

افزايش كيفيت در ارائه خدمات و رضايت كامل مشتريان