نام

خیریه توانبخشی امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) شهرضا

حوزه فعالیت
  • نیکوکاری و امور خیریه
  • مشاوره و مددکاری
محدوده فعالیت
    شهرضا
شناسه ملی 10260002055
تاریخ تاسیس 1360/11/25
شماره ثبت 6
تاریخ ثبت 1360/11/25
مرجع صدور مجوز مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري شهرضا
نام و نام خانوادگی مدیر -
استان اصفهان
آدرس اصفهان - شهرضا -فلکه مفتح خیابان پاسداران
کد پستی 8611111111