نام

خیریه چهارده معصوم (علیهم السلام ) شهرضا

حوزه فعالیت
  • نیکوکاری و امور خیریه
محدوده فعالیت
    شهرضا
شناسه ملی 10861744654
تاریخ تاسیس 1388/10/17
شماره ثبت 110
تاریخ ثبت 1388/10/17
مرجع صدور مجوز مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري شهرضا
نام و نام خانوادگی مدیر -
استان اصفهان
آدرس اصفهان - شهرضا -خیابان شهید چاوشی جنب مسجد محمدرسول اله
کد پستی 8618644487