نام

خیریه حضرت سجاد (علیه السلام) فروغی اصفهان

حوزه فعالیت
  • نیکوکاری و امور خیریه
محدوده فعالیت
    اصفهان
شناسه ملی 14004453312
تاریخ تاسیس 1393/07/16
شماره ثبت 4132
مرجع صدور مجوز مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان
استان اصفهان
آدرس اصفهان - اصفهان - میدان شهدا - اول خیابان فروغی نبش کوی بهار
کد پستی 8163893113