نام

موسسه قرآنی آل طه هیر اردبیل

حوزه فعالیت
  • مذهبی
  • هنری
  • ورزشی
محدوده فعالیت
    اردبیل
شناسه ملی 10240107524
تاریخ تاسیس 1388/05/18
شماره ثبت 385
تاریخ ثبت 1388/05/18
مرجع صدور مجوز مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اردبيل
نام و نام خانوادگی مدیر سرکارخانم فرشته معروف
تلفن ثابت 33672785 - 33672257
استان اردبیل
آدرس استان اردبیل - شهرستان اردبیل - هير كوچه عباسيه جنب كانون عترت- مسجد رقيه(س)پ208
کد پستی 5646136156