نام

انجمن علمي و آموزشي معلمان رشته جغرافيا استان اردبيل

حوزه فعالیت
  • پژوهشی تحقیقاتی
محدوده فعالیت
    فرهنگی
شناسه ملی 10240008873
تاریخ تاسیس 1381/05/16
شماره ثبت 108
تاریخ ثبت 1381/05/16
استان اردبیل
آدرس اردبيل خ امام پژوهشكده معلم

ویژگی های تیم شرکت آرشیت مهر رایانه

دغدغه و تخصص ما ارائه راهکار های مدیریتی، آموزشی در کنار سیستم های یکپارچه نرم افزاری برای سازمان های مردم نهاد (NGO) و موسسات خیریه است

Line
تمرکز بر تولید سیستم های مدیریتی ویژه موسسات نیکوکاری
Team Member
Line
دارای تیم تخصصی مددکار اجتماعی و NGO Management
Line
دارای تیم تخصصی امنیت شبکه و نرم افزار
Line
کارگروه تخصصی ویژه ارائه راهکار های نوین در حوزه نیکوکاری و توسعه امر خیر
Line
بیش از 14 سال فعالیت در حوزه مدیریت و مکانیزه سازی موسسات نیکوکاری