نام

مجمع خيرين مدرسه ساز شهرستان پارس آباد

حوزه فعالیت
  • نیکوکاری و امور خیریه
محدوده فعالیت
    خیریه
شناسه ملی 14003491064
تاریخ تاسیس 1390/08/25
شماره ثبت 137
تاریخ ثبت 1390/08/25
استان اردبیل
آدرس پارس اباد آموزش وپرورش شهرستان پارس اباد

ویژگی شرکت آرشیت مهر رایانه

دغدغه و تخصص ما تولید نرم افزار و مکانیزه سازی موسسات نیکوکاری و مردم نهاد است

Line
بیش از 160 مرکز نصب در کشور
Line
13 سال فعالیت در حوزه مکانیزه سازی موسسات نیکوکاری
Line
تمرکز بر تولید نرم افزار ویژه موسسات نیکوکاری
Team Member
Line
دارای تیم مددکار اجتماعی
Line
بیش از 300 کاربر در سطح کشور