نام

مؤسسه مردم نهاد روستایی (خانه قرآنی) نورالمهدی

حوزه فعالیت
  • مذهبی
  • هنری
  • ورزشی
شماره ثبت 47447
نام و نام خانوادگی مدیر جناب آقاي میرهادی عباسی
تلفن ثابت 25590377
استان آذربایجان شرقی
آدرس استان آذربایجان شرقی

ویژگی شرکت آرشیت مهر رایانه

دغدغه و تخصص ما تولید نرم افزار و مکانیزه سازی موسسات نیکوکاری و مردم نهاد است

Line
بیش از 160 مرکز نصب در کشور
Line
13 سال فعالیت در حوزه مکانیزه سازی موسسات نیکوکاری
Line
تمرکز بر تولید نرم افزار ویژه موسسات نیکوکاری
Team Member
Line
دارای تیم مددکار اجتماعی
Line
بیش از 300 کاربر در سطح کشور