نام

موسسه فرهنگی قرآنی نسیمی تهران

حوزه فعالیت
  • مذهبی
  • هنری
  • ورزشی
محدوده فعالیت
    تهران
شماره ثبت 37840
نام و نام خانوادگی مدیر جناب آقاي ابراهیم رفرف
استان تهران
آدرس استان تهران - شهر تهران - خیابان آزادی - چهار راه شادمان - شماره 514 - طبقه 4