نام

هادی اخلاق زیبا تهران

حوزه فعالیت
  • مذهبی
  • هنری
  • ورزشی
محدوده فعالیت
    تهران
شناسه ملی 14004303176
تاریخ تاسیس 1393/05/20
شماره ثبت 34425
مرجع صدور مجوز اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران
استان تهران
آدرس تهران - تهران - خيابان مقدس اردبيلي – كوچه شهيد حيدري – پلاك 8 – واحد 2