نام

انجمن سبز بوم زيست آريا تهران

محدوده فعالیت
    تهران
شناسه ملی 14006327619
تاریخ تاسیس 1395/08/22
شماره ثبت 40157
مرجع صدور مجوز اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران
استان تهران
آدرس تهران - تهران - لواسان كوچك - بلوار امام خميني (رحمه الله علیه) - خ شهيد اسديان - پ 8