نام

كانون معلولين ازنا

حوزه فعالیت
  • مشاوره و مددکاری
محدوده فعالیت
    ازنا
شناسه ملی 10740001449
تاریخ تاسیس 1385/11/16
شماره ثبت 14
تاریخ ثبت 1385/11/16
مرجع صدور مجوز مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري ازنا
استان لرستان
آدرس لرستان - ازنا خ امام بهزيستي ازنا

ویژگی های تیم شرکت آرشیت مهر رایانه

دغدغه و تخصص ما ارائه راهکار های مدیریتی، آموزشی در کنار سیستم های یکپارچه نرم افزاری برای سازمان های مردم نهاد (NGO) و موسسات خیریه است

Line
تمرکز بر تولید سیستم های مدیریتی ویژه موسسات نیکوکاری
Team Member
Line
دارای تیم تخصصی مددکار اجتماعی و NGO Management
Line
دارای تیم تخصصی امنیت شبکه و نرم افزار
Line
کارگروه تخصصی ویژه ارائه راهکار های نوین در حوزه نیکوکاری و توسعه امر خیر
Line
بیش از 15 سال فعالیت در حوزه مدیریت و مکانیزه سازی موسسات نیکوکاری
کاتالوگ نرم افزار خیریه
دمو