نام

خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا تهران

حوزه فعالیت
  • نیکوکاری و امور خیریه
  • امور زنان و خانواده
  • مشاوره و مددکاری
  • اشتغال و کارآفرینی
محدوده فعالیت
    تهران
شناسه ملی 10320309846
تاریخ تاسیس 1389/05/12
شماره ثبت 25999
تاریخ ثبت 1389/05/12
مرجع صدور مجوز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
تلفن ثابت 48953421-48953422
استان تهران
آدرس تهران تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج
وب سایت http://niksa-charity.ir/