نام

موسسه دارالقرآن الکریم امام علی(ع)

حوزه فعالیت
  • مذهبی
  • هنری
  • ورزشی
شماره ثبت 34072
نام و نام خانوادگی مدیر جناب آقاي محمود بخشیان
تلفن ثابت 3234221940
استان خراسان جنوبی
آدرس استان خراسان جنوبی - روستای جمز-دارالقران امام علی(ع)