نام

جمعيت طلوع دوباره وارگه چرداول

حوزه فعالیت
  • نیکوکاری و امور خیریه
محدوده فعالیت
    خیریه
شناسه ملی 10980169840
تاریخ تاسیس 1388/05/24
شماره ثبت 33
تاریخ ثبت 1388/05/24
استان ایلام
آدرس آسمان آباد،روستاي وارگه
کد پستی 1234567891

ویژگی شرکت آرشیت مهر رایانه

دغدغه و تخصص ما تولید نرم افزار و مکانیزه سازی موسسات نیکوکاری و مردم نهاد است

Line
بیش از 160 مرکز نصب در کشور
Line
13 سال فعالیت در حوزه مکانیزه سازی موسسات نیکوکاری
Line
تمرکز بر تولید نرم افزار ویژه موسسات نیکوکاری
Team Member
Line
دارای تیم مددکار اجتماعی
Line
بیش از 300 کاربر در سطح کشور