وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

موسسه خیریه حامیان فردا

موسسه خیریه فردای بهتر در سال 1387 طی هم اندیشی چند تن از افراد که در زمینه خیریه فعالیت می نمودند تشکیل گردید. این موسسه در سال 1388 از فرمانداری شهر تبریز مجوز فعالیت خود را دریافت و به شماره 1105 در اداره ثبت شرکتهای شهر تبریز به ثبت رسید. همچنین موسسه در مهرماه 1389 توانست از سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی مجوز فعالیت دریافت نماید. موسسه دارای 25 نفر اعضای هیئت امنا بوده که بالاترین مجمع تصمیم گیری در موسسه می باشد.  هیئت مدیره موسسه شامل 7 نفر بوده که به وسیله هیئت امنا انتخاب می شوند.

کمک به موسسه

شماره ثبت
۱۱۰۵
نام مدیر

وب سایت
شماره
۰۴۱-۳۶۵۷۹۳۶۵
فکس
۰۴۱-۳۶۵۸۰۹۸۸
آدرس
تبریز، چایکنار، جنب پل سنگی، کوی شهید مناف زاده، پلاک ۳۰

 

استان فعالیت

استان آذربایجان غربی

نشان آرشیت

ندارد

گستره فعالیت

استانی

حوزه کمک رسانی

تحصيل