وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

دسته: نرم افزار خیریه

کاربرد وب سایت در موسسات خیریه

وب سایت: شاید بتوان وب سایت ها را به عنوان یکی از پرکاربردترین تکنولوژی دنیای کنونی نام برد. اگر بخواهیم یک تعریف ساده و خودمانی از وب سایت ها ارایه کنیم، باید گفت" وب سایت ها ویترینی از هرآنچه ما قصد عرضه آنرا داشته باشیم هستند که از طریق آن ها می توان محتوای دلخواه را با یک کلیک ساده…

کاربرد اپلیکیشن در موسسات خیریه

اپلیکیشن: اپلیکیشن ها را می توان به عنوان ساده ترین راه برای ایجاد میانبر در انجام امور و انواع و اقسام فعالیت های مردم معرفی نمود. با نگاهی گذرا به بازار اپلیکیشن ها می توان دید که تمام حوزه ها از خرید و فروش گرفته تا بهداشت و سلامت، خانه داری، آموزش و... در حال پیشی گرفتن از هم در…

موسسات همگام با تکنولوژی

روی دیگر سکه!!! میتوان گفت به کارگیری تکنولوژی سرآغازی است برای مدیریت نوین موسسات خیریه. با اینکه سالهای زیادی از ورود سیستم ها به موسسات خیریه نگذشته است، با اینحال استقبال گسترده از وب سایت ها، اپلیکیشن ها و نرم افزارها چه از جانب خود موسسات و چه مردم، به وضوح بیانگر اهمیت و تاثیر مثبت این تکنولوژی ها بر…

نیکوکار

"ثبت اطلاعات نیکوکار و ایجاد حساب کاریری" امکان ثبت کلیه اطلاعات فردی، علاقه مندی، زمینه های همکاری و اختصاص حساب کاریری و عضویت در باشگاه مشتریان   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن نیکوکار -پورتال آرشیت -نرم افزار نیکوکاری -نرم افزار مددکاری -اپلیکیشن خیریه www.arshitrayaneh.com

نظر سنجی

"نظرسنجی از عملکرد موسسه" پس از تکمیل هر فعالیت در مجموعه از ذینفع نظرسنجی می شود و نتایج گزارش عملکرد پرسنل، پیشنهادات، انتقادات و ... در داشبورد مدیریتی شما قرار خواهد گرفت   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن نیکوکار -پورتال آرشیت -نرم افزار نیکوکاری -نرم افزار مددکاری -اپلیکیشن خیریه www.arshitrayaneh.com

مستمری ماهانه

"پایش، یادآوری و مدیریت تعهدات" امکان تعریف تعهدات نیکوکار (سرپرستی، حق عضویت و ... ) و مشاهده ی افزایش یا کاهش تعهد و پیگیری پرداخت ها و معوقات و همچنین مشاهده انصراف ها و ...   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن نیکوکار -پورتال آرشیت -نرم افزار نیکوکاری -نرم افزار مددکاری -اپلیکیشن خیریه www.arshitrayaneh.com

مدیریت شعب

"مدیریت یکپارچه شعب" طراحی شده برپایه مدیریت یکپارچه شعب و اختصاص ماموریت های مختلف به هر یک از پرسنل شعب   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن نیکوکار -پورتال آرشیت -نرم افزار نیکوکاری -نرم افزار مددکاری -اپلیکیشن خیریه www.arshitrayaneh.com

سفارشات ذبح

"پایش سفارشات ذبح" مدیریت سفارشات و پیگیری عملکرد تا پایان ذبح جهت اطمینان از انجام کیله اعمال به دلیل لزوم رعایت موارین شرعی   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن نیکوکار -پورتال آرشیت -نرم افزار نیکوکاری -نرم افزار مددکاری -اپلیکیشن خیریه www.arshitrayaneh.com