وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

نظر سنجی

"نظرسنجی از عملکرد موسسه" پس از تکمیل هر فعالیت در مجموعه از ذینفع نظرسنجی می شود و نتایج گزارش عملکرد پرسنل، پیشنهادات، انتقادات و ... در داشبورد مدیریتی شما قرار خواهد گرفت   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن نیکوکار -پورتال آرشیت -نرم افزار…

مستمری ماهانه

"پایش، یادآوری و مدیریت تعهدات" امکان تعریف تعهدات نیکوکار (سرپرستی، حق عضویت و ... ) و مشاهده ی افزایش یا کاهش تعهد و پیگیری پرداخت ها و معوقات و همچنین مشاهده انصراف ها و ...   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن…

مدیریت شعب

"مدیریت یکپارچه شعب" طراحی شده برپایه مدیریت یکپارچه شعب و اختصاص ماموریت های مختلف به هر یک از پرسنل شعب   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن نیکوکار -پورتال آرشیت -نرم افزار نیکوکاری -نرم افزار مددکاری -اپلیکیشن خیریه www.arshitrayaneh.com

سفارشات ذبح

"پایش سفارشات ذبح" مدیریت سفارشات و پیگیری عملکرد تا پایان ذبح جهت اطمینان از انجام کیله اعمال به دلیل لزوم رعایت موارین شرعی   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن نیکوکار -پورتال آرشیت -نرم افزار نیکوکاری -نرم افزار مددکاری -اپلیکیشن خیریه www.arshitrayaneh.com

مددکاری و توانمندسازی

"ثبت، پایش و مدیریت فرایند مددکاری" پرونده سازی از کلیه اطلاعات مددجویان و خدمات و تسهیلات ارائه شده به آنها همراه با امکان پردازش خدمات و توانمندی هر مددجو بر پایه هوش مصنوعی   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن نیکوکار -پورتال آرشیت -نرم…

ماموریت متفرقه

"ماموریت های نامتعارف" ثبت و پیگیری هر گونه ماموریتی که خاج از ماموریت های متعارف موسسه است که می بایست در حساب مامور مورد نظر شما لحاظ شود و امکان ارتباط با نرم افزار اندرویدی مامورین   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق…

کمپین یا پروژه

"مشارکت در پروژه و کمپین توسط نیکوکاران" تعریف پروژه یا کمپین مورد هدف و ایجاد فرصت تکمیل پروژه ها و مشارکت در کمپین ها از طریق اپلیکیشن نیکوکار و وب سایت   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن نیکوکار -پورتال آرشیت -نرم افزار نیکوکاری -نرم…

قبوض کمک

"صدور و اطلاع رسانی قبوض کمک" صدور قبوض کمک در سرفصل های متفاوت مانند پرداخت های حضوری، غیرحضوری، اقلام اهدایی، مستمری ماهانه و ... با امکان اطلاع رسانی خودکار به نیکوکار   نرم افزار خیریه -نرم افزار تاج گل -نرم افزار صندوق صدقات -اپلیکیشن نیکوکار -پورتال آرشیت -نرم افزار نیکوکاری -نرم…